Mutua PlusVet

La Plusvet és una nova modalitat d’atenció veterinària que us oferim; mitjançant el pagament d’ una quota anual o bé mensual us beneficiareu de totes les visites veterinàries que la vostra mascota pugui necessitar (excepte horari d’urgències) , vacunes, desparasitacions i moltes coses més!

Modalitats i preus:

PlusVet Junior (fins 1 any).
-Totes les vacunes de cadell ( vacuna Parvovirosi + 2 vacunes Heptavalent + vacuna Ràbia en gos, vacuna Trivalent + vacuna Leucèmia + vacuna Tetravalent en gat)
– Microxip identificatiu
– 2 anàlisis coprològiques
– Desparasitació interna cada 3 mesos

– Test de Campbell (test de comportament del cadell)
– Totes les visites que pugui necessitar (exceptuant horari d’urgències)

PlusVet Adult: (1-7 anys) :
– Vacuna heptavalent anual en gos, vacuna trivalent anual en gat
– Vacuna ràbia anual en gos, vacuna leucèmia anual en gat
– Analítica general anual
– Neteja de boca anual
– Desparasitació interna cada 3 mesos
– Totes les visites que pugui necessitar 
(exceptuant horari d’urgències)

PlusVet Senior (a partir de 8anys) : 
– Vacuna heptavalent en gos, vacuna trivalent en gat
– Vacuna ràbia en gos, vacuna leucèmia en gat
– Analítica general anual
– Ecografia abdominal anual
– Radiografia de tórax anual

– Neteja de boca anual

– Test de disfunció cognitiva anual

– Desparasitació interna cada 3 mesos

– Totes les visites que pugui necessitar (exceptuant horari d’urgències)

 

 

PlusVet exòtic (fures i conills) :

–        –Vacunes anuals

–          –  Desparasitació interna cada 3 mesos

–        –Totes les visites que pugui necessitar (exceptuant horari d’urgències)

 

 

A part dels serveis inclosos en la quota, amb la PlusVet obtindreu un 25% de descompte en la resta de serveis veterinaris ( cirurgies, hospitalitzacions, proves diagnòstiques, vacuna leishmaniosi,…), un 40% de descompte en la visita d’urgències, un 10% de descompte en analítiques, perruqueria, productes de la botiga i un 4% en antiparasitaris 

Vols contactar amb nosaltres.